Peter van Hoof

Peter van Hoof

“Gewoon wonen in je eigen dorp”

Peter van Hoof woont in Bergeijk (’t Hof), samen met zijn vrouw Yvonne en hun dochters Joyce, Lynn en Ruby. Peter werkt als Quality Assurance Engineer bij NTS in Bergeijk en is zijn vrije tijd vaak te vinden bij de tafeltennisvereniging. Daar slaat hij graag een balletje, maar hij is er ook actief als bestuurslid. Peter is sinds 2017 lid van CDA Bergeijk.

Wonen in je eigen buurt
“CDA Bergeijk vindt dat er in alle kernen gebouwd moet worden, vooral voor doelgroepen die moeite hebben met het vinden van een eigen woning: jongeren, ouderen en mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Zo willen we ervoor zorgen dat iederéén gewoon in z’n eigen kern kan blijven wonen.”  

Je oude dag in je eigen huis
“We hebben extra aandacht voor het realiseren van zogeheten levensloopbestendige woningen. Deze woningen zijn geschikt voor verschillende levensfasen en stellen ouderen in staat om lang zelfstandig te blijven wonen. We willen het eenvoudiger maken om aanpassingen in bestaande woningen te (laten) doen en omarmen nieuwe technologieën die ouderen helpen om verantwoord en met een veilig gevoel in hun eigen huis te laten wonen. Een digitale verbinding met mantelzorgers en een optimale beschikbaarheid van zorgverleners bijvoorbeeld. Dit zorgt voor een gelukkige oude dag in een vertrouwde omgeving én voor minder lange wachtlijsten in zorgcentra.”

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen
We werken samen met woningcorporaties aan het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Maar ook in de vrije sector moeten er mogelijkheden blijven in alle kernen. Nieuwbouw moet altijd voldoen aan klimaatdoelstellingen, zodat Bergeijk ook in dat opzicht een groene gemeente is en blijft. We stimuleren onze inwoners om energie te besparen of zelf op te wekken. We verstrekken subsidies aan particulieren die zonne-energie opwekken, warmtepompen plaatsen, of goede isolatie aanbrengen bijvoorbeeld. ‘Groen’ bouwen levert dus financieel voordeel op, zorgt voor comfort in huis én is beter voor het milieu. Ook als gemeente nemen we hierin onze verantwoordelijk door het nodige te investeren en door het goede voorbeeld te geven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.