25 februari 2018

Nummer 2 Dorien Vervest

Kandidaat # 2: Dorien Vervest

“Bergeijk blijft zelfstandig, dicht bij de burger”

 Dorien Vervest (33 jaar) woont met Ruud en hun dochtertje Loïs op ’t Hof. Ze is al acht jaar raadslid en sinds 2014 fractievoorzitter van CDA Bergeijk. Dorien werkt als ambulant gezinsbegeleider in de jeugdhulpverlening. Ze is één van de drie vrouwen in de top 10 van CDA Bergeijk. 


Bergeijk als zelfstandige gemeente
“We vinden het belangrijk dat Bergeijk een zelfstandige gemeente blijft. Simpelweg omdat we ervan overtuigd zijn dat we met een bestuur dat dichtbij is beter kunnen zorgen voor een leefomgeving die precies past bij de wensen en behoeften van onze inwoners. We realiseren ons dat we niet álles zelf kunnen doen, dus we staan positief tegenover een samenwerking met omliggende gemeentes en andere partijen. ‘Klein als het kan, groot waar het moet’ is daarbij ons motto.”

Goede scholen in elke kern
“De leefbaarheid in alle kernen op peil houden of vergroten staat hoog op onze agenda. Wat dat precies inhoudt? Dat we verenigingen alle ruimte geven, dat we gemeenschapshuizen koesteren en dat we ervoor zorgen dat de scholen en kinderopvanglocaties in alle kernen voldoen aan de eisen van deze tijd. We blijven dus investeren in de gemeenschapshuizen, knappen De Kattendans op zodat het de komende jaren weer met glans z’n gemeenschapsfunctie en theaterrol kan vervullen, en we investeren in goede onderwijshuisvesting (bijvoorbeeld op ’t Hof). Alles waarmee kinderen te maken hebben (kinderopvang, onderwijs, zorg, muziek en sport) willen we met elkaar verbinden zodat hun ontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd en gevolgd.”

We zorgen voor de jeugd
“De jeugd heeft de toekomst, dus moeten we een goede basis leggen. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol. We willen de samenwerking tussen basisscholen, huisartsen en de lokale ondersteuningsteams versterken. Ook maken we lokale instellingen verantwoordelijk voor het opstellen van een ‘zorgplan van aanpak’ zodat de zorg voor jongeren geborgd is. En niet in de laatste plaats: we zorgen dat er binnen onze gemeenten voldoende leuke activiteiten zijn voor jongeren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.