Lindy Wijnen

Lindy Wijnen

“We zorgen voor de juiste zorg”

Lindy Wijnen woont op ’t Loo. Ze is getrouwd met Jurgen; samen hebben ze twee kinderen. Lindy is maatschappelijk werkster in de revalidatiezorg. Ze helpt mensen en hun naasten na een ingrijpende ziekte/gebeurtenis bij het optimaal (her)inrichten van hun leven. Naast haar werk is Lindy bestuurslid van de dansmarietjes van CV Rommegat. Ze houdt van voetballen, hardlopen, fitness, wandelen, koken én lokale politiek. Sinds 2017 is Lindy lid van CDA Bergeijk.
 

Oud worden in je eigen huis
“Het is één van de weinige dingen waarover iedereen het met elkaar eens is: de zorg moet beter. Samen kunnen we daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Hoe? Door elkaar te helpen. Dat ouderen voor kinderen zorgen is vanzelfsprekend, door de ontwikkelingen in de zorg zullen die rollen in de toekomst steeds vaker worden omgedraaid. Omkijken naar de generaties boven je is voor ons de normaalste zaak van de wereld. CDA Bergeijk helpt door te investeren in professionele zorg en door technologische ontwikkelingen te omarmen die ouderen in staat stellen om tot op late leeftijd veilig zelfstandig te wonen. We faciliteren initiatieven voor dagbesteding en willen graag dat iedereen daarvoor dicht bij huis terecht kan.”

 

We helpen mantelzorgers
“Mantelzorgers zijn enorm belangrijk voor onze samenleving. Ze nemen een belangrijke zorgtaak voor hun rekening, zonder dat ze daarvoor bewust gekozen hebben. We vinden het vanzelfsprekend om deze mantelzorgers af en toe te ontlasten en om ze te helpen. 

Ook dorpsondersteuners hebben een belangrijke rol binnen onze gemeente. Iedereen die vragen heeft, kan bij hen terecht. Ze kunnen problemen signaleren, mensen op weg helpen of doorverwijzen naar de juiste instantie.”


Alcohol- en drugspreventie voor jongeren
“We denken dus aan ouderen en mantelzorgers, maar we hebben ook oog voor de jeugd en hun ouders. We vergroten de bereikbaarheid van het Centrum voor Jeugd & Gezin, en we investeren in goede voorlichting over alcohol, roken en drugs. Zo proberen we te voorkomen dat kinderen verkeerde keuzes maken. Als we de jeugd weerbaarder maken en laten zien dat het juist stoer is om nee te zeggen tegen roken en drugs, hebben we veel gewonnen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.