14 mei 2018

VVD en CDA presenteren coalitieakkoord 2018-2022

Onlangs hebben VVD en CDA een coalitieakkoord bereikt. Fractie-voorzitters Dorien Vervest (CDA) en Ineke Bergmans (VVD) zijn trots op het akkoord. Beide partijen hebben veel vertrouwen in een constructieve samenwerking en gaan er de komende vier jaar – samen met de inwoners van Bergeijk – de schouders onder zetten.

De verkiezingsuitslag op 21 maart jl. liet zien dat CDA Bergeijk met zeven zetels wederom de grootste partij is. Groen Links/PvdA en LPB volgden beiden met vier zetels. De VVD behaalde twee zetels. Het lag dan ook voor de hand dat CDA het initiatief nam voor het vormen van een coalitie.

Zowel Groen Links/PvdA als VVD bleken graag met het CDA te willen samenwerken. LPB zag zichzelf in eerste instantie niet als aangewezen coalitiegenoot.

Samen Doen!
Er volgden constructieve onderhandelingen met Groen Links/PvdA, maar die liepen stuk omdat de inhoudelijke verschillen te groot bleken. En dus werden de onderhandelingen met de VVD opgestart. Na intensieve formatie-gesprekken zijn de partijen tot een coalitieakkoord gekomen. Dit akkoord draagt de titel ‘Samen Doen’!

“Voor het waarmaken van al onze plannen en ambities gaan we nauw samenwerken met inwoners, verenigingen, ondernemingen, maatschappelijke partners en de andere partijen in de gemeenteraad,” aldus Dorien Vervest, fractievoorzitter van het CDA. “We hebben de ambitie om het bestuur nog dichter bij de inwoners te brengen en eigen initiatieven de ruimte te geven. Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente, maar bij grens overstijgende uitdagingen, zoals verkeer en economie, werken we samen met buurgemeenten.”

Levendige kernen

VVD-fractievoorzitter Ineke Bergmans vult aan: “We investeren in de leefbaarheid in alle kernen. Met name in scholen, gemeenschapshuizen, verenigingen en goede zorg dicht bij huis. Ook willen we voldoende woningen realiseren voor jong, oud en sociale huur, zodat iedereen in zijn eigen dorp kan blijven wonen.”

Een duurzame gemeente

CDA en VVD willen de gemeente Bergeijk de komende vier jaar duurzamer maken. Er wordt een fonds opgericht om doelstellingen op dit gebied te bereiken. Gemeentelijke gebouwen worden duurzaam gemaakt en inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om zelf energie op te wekken.  

Bereikbaar en veiliger

In het programma is ook veel aandacht voor het beter bereikbaar en veiliger maken van de gemeente. Vooral in vrij liggende fietspaden zal de komende periode flink geïnvesteerd worden. Er komen fietspaden tussen de Weebosch & Luyksgestel, tussen Westerhoven & Riethoven en tussen Riethoven & Waalre. Ook een snelle fietsverbinding richting Eindhoven behoort tot de ambities, zodat er veilig en snel van en naar de stad gefietst kan worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.