19 december 2022

Moties sociaal beleid aangenomen

Donderdag 10 november waren de begrotingsdebatten. Iederepartij kan dan moties indienen. Met zo'n motie kan een partij het college vragen een onderwerp of verzoek te bekijken en mogelijk uit te voeren. Namens het CDA-VBoZ heeft Hilde Martens met behulp van haar collega’s  2 moties opgesteld te weten "vroegsignalering bij schulden" en de motie "Vraagwijzer terug in beeld".
Beide moties zijn met algemene stemmen aangenomen.

Motie vroegsignalering.
Betalingsachterstanden leveren veel stress op. Hoe sneller er wordt gekeken hoe je deze achterstand kanoplossen, hoe beter. Daarom hebben wij met de motie voorgesteld dat mensen met achterstanden worden benaderd door een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker. In gezamenlijkheid gaan ze op zoek naar oplossingen en wordt er gekeken of er nog meer gedaan moet worden zoals mensen wijzen op voorzieningen zoals bv stichting Leergeld.

Motie Vraagwijzer terug in beeld.
Vraagwijzer is voor velen en zeker voor de wat ouderen een begrip.en kon hier terecht met alle vragen met betrekking tot  wonen zorg welzijn en financien. Sinds enige tijd  zijn de mensen van Vraagwijzer opgegaan in de zogenaamde wijkteams. Deze teams draaien spreekuren. Voor veel mensen is het onduidelijk waar en wanneer deze spreekuren zijn. Daarom hebben we met de motie willen bereiken dat de Vraagwijzer weer zichtbaar terug in beeld komt.

Beide moties zijn met algemene stemmen aanvaard.

Image by rawpixel.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.