26 mei 2022

Nieuw college met wethouder Hans Peter Verroen van start!

Afgelopen dinsdag is Hans Peter Verroen benoemd tot wethouder in het nieuwe college van de gemeente Bergen op Zoom. Het nieuwe college van VVD, D66, CDA & V-Boz!, PvdA en GroenLinks gaat aan het werk op basis van het Bestuursakkoord met de naam 'Samen Bergen Verzetten'. 

Het bestuursakkoord bouwt deels voort op het Focusakkoord dat de afgelopen twee jaar het bestuurlijk kompas van de gemeente Bergen op Zoom is geweest. Zo blijft het nieuw te vormen college toezien op het op orde brengen en borgen van de gemeentelijke financiën, wordt er gewerkt aan een nieuwe bestuurscultuur en staat ook het verhogen van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie hoog op de agenda. Het bestuursakkoord werkt vanuit een aantal leidende principes. Respect voor elkaar, samen met de samenleving nieuw beleid maken en het eerlijke verhaal vertellen, zijn belangrijke ankerpunten.

Wij feliciteren Hans Peter van harte met zijn benoeming en wensen hem veel succes!

Bestuursakkoord 'Samen Bergen Verzetten'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.