A doctor administering an intramuscular immunization to a middle–aged woman. Original image sourced from US Government department: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention. Under US law this image is copyright free, please credit the government department whenever you can”.
22 augustus 2022

Vragen over toegankelijkheid zorgvoorzieningen BoZ

Het ministerie van VWS is, in overleg met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, aan de slag om een nieuw integraal zorgakkoord te sluiten. De Alliantie CDA/V-BoZ! vindt het belangrijk dat de gemeenten zelf ook input kunnen leveren en heeft tegelijkertijd ook zorgen over de zorgvoorziening in Bergen op Zoom. Deze zorgen sluiten deels aan bij de landelijke problematiek.

Een van de grootste problemen betreft het verrichten van huisartsentaken; het aanbod van artsen verschraalt en er dreigt een tendens te ontstaan dat consulten meer op afstand gaan plaatsvinden: o.a. via een beeldverbinding. Niet iedere oudere kan goed omgaan met moderne multimedia, een simpel telefoongesprek is vaak al lastig te voeren, laat staan dat iemand in kan loggen via een tablet of laptop. Dan dient hij/zij vervolgens ook nog met een cam te gaan werken, en is er ook geen contact met de eigen huisarts. Een ongewenste ontwikkeling menen wij.

Daarom hebben het CDA Bergen op Zoom en 'Voor Bergen op Zoom' vragen hierover gesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouder :

Vraag aan het college:
"Ziet het college mogelijkheden om bij de VNG er op aan te dringen dat dit geen gewenste ontwikkeling is en dat er goede basisafspraken moeten worden gemaakt over huisartsconsulten? Bijvoorbeeld door een leeftijdsgrens in te stellen en voor specifieke patiëntgroepen?"

Er doen zich in de medische wereld een aantal ontwikkelingen voor die tot wisselende reacties leiden; zo worden meer en meer huisartsenpraktijken overgenomen door CO-Med, een commercieel opererende organisatie. In de media zijn wisselende ervaringen over deze organisatie naar buiten gekomen (zie o.a. Op 1). De patiënt staat daarbij niet altijd op nummer 1, maar het eigen commercieel belang van de organisatie. Ook bouwen patiënten ook geen vertrouwensband op met  een eigen huisarts.

Vraag aan het college:
"Bent u bereid om ook binnen VNG-verband mogelijke zorgen over dergelijke commerciële ontwikkelingen ter sprake te brengen, zie ook vraag 1? En waarborgen vast te leggen over garanties over adequate patiëntenzorg?"

Aan de andere kant bestaan er wellicht mogelijkheden om een HAP (Huisartsenpost) open te houden in onze gemeente; in dit verband kan mogelijk wel gebruik worden gemaakt van diensten van commerciële aanbieders; de HAP verleent vooral acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Tegelijk gaat het daarbij niet om zorg door de eigen huisarts.

Vraag aan het college:
"Bent u bereid om ook aan te dringen op afspraken over het instandhouden/garanderen van acute zorg d.m.v. een HAP voor een verzorgingsgebied van plm. 100.000 inwoners, zoals dat geldt voor de HAP in Bergen op Zoom?  En Daarbij ook naar alternatieve mogelijkheden te kijken, zoals hierboven genoemd?"

 

Download hier onze brief aan het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.