Free public domain CC0 photo.
19 december 2022

Vragen over verruimen vergoeding opruimkosten gedumpt drugsafval.

Onlangs maakte het kabinet bekend dat er een verruiming van de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval komt. In de vernieuwde regeling krijgen particuliere grondeigenaren alle opruimkosten van drugsafval vergoed tot maximaal 200.000 euro. Gemeentes en andere decentrale overheden krijgen van de eerste 50.000 euro opruimkosten de helft vergoed en daarboven het volledige bedrag tot 200.000 euro. In de afgelopen jaren hebben verschillende Kamerleden zich voor de verruiming van de vergoeding ingezet. Fatsoenlijke Nederlanders, maar ook natuurorganisaties, mogen immers niet de dupe worden van drugscriminelen.

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de vergoeding te verruimen hebben raadsleden Stefaan Verheugt en Meino Dam namens het CDA en V-BOZ! vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u bekend met het bericht dat het kabinet de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden verruimt?
  2. Hoe vaak is onze gemeente geconfronteerd met drugsdumpingen de afgelopen jaren en wat zijn hiervan de financiële consequenties geweest?
  3. Bent u het met ons eens dat het verontrustend is dat de huidige, oude subsidieregeling niet in alle gevallen de volledige kosten voor particulieren kon dekken voor het opruimen van drugsafval, dat door criminelen over de rug van onze inwoners gedumpt wordt in de natuur?
  4. Wat is in onze gemeente bekend over het aantal gevallen waarin particulieren het opruimen van drugsafval uit eigen zak moesten betalen, omdat de subsidieregeling tekort schoot? Hebt u een actuele stand van zaken?
  5. Welke maatregelen neemt onze gemeente om drugsdumpingen in de natuur tegen te gaan en het milieu te beschermen tegen bodemverontreiniging?
  6. Is het college het met ons! eens dat bij een ernstige bedreiging van ons grondwater na een drugsdumping altijd een snelle oplossing moet komen deze te ruimen?
  7. Wat zouden (Rijks)overheid en samenleving nog meer kunnen doen, waar onze gemeente mee geholpen is, als het gaat om de aanpak van drugscriminaliteit en het tegengaan van dumpingen van drugsafval? Wat heeft u concreet nodig?
  8. Op welke manieren gaat u boeren en andere grondeigenaren actief wijzen op de mogelijkheden tot de ruimere vergoeding van de opruimkosten van drugsafval?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.