29 oktober 2022

Zorgen over capaciteitstekorten regionale thuiszorg

Wanneer iemand bijvoorbeeld, op verwijzing van een geriatrisch consulent, een aanvraag doet bij de WMO voor huishoudelijke ondersteuning, wordt erin veel gevallen een indicatie afgegeven door de medewerkers van het klantbureau van de WMO. Uit eigen onderzoek van de samenwerkende fracties van V-BoZ! en CDA blijkt dat er een (lange) wachtlijst is voordat men ook de zorg ontvangt die aangevraagd en goedgekeurd is. Van de door ons ondervraagde zorgorganisaties geven allen aan de thuiszorg niet te kunnen garanderen, i.v.m. personeelstekorten. Wanneer de wachtlijsten weggewerkt zijn, is nu uiteraard niet te zeggen.

Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. De fracties van V-BoZ en CDA hebben daarom vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders:

  1. Bent u bekend met het feit dat er na afgeven van een indicatie HV geen thuiszorgorganisatie is die de zorg kan oppakken?

  2. Hoe ervaren de medewerkers van het klantbureau van de WMO deze situatie, is dit herkenbaar?

  3. Hebben zij al signalen afgegeven?

  4. Wordt er bij de aanvragen van HV door de medewerker van het klantbureau gemeld dat de indicatie wel afgegeven kan worden, maar dat HV niet gegarandeerd is?

  5. Zijn er alternatieven te bedenken, bijvoorbeeld door het inzetten van ZZP’ers die de ergste nood kunnen ledigen?

  6. Hoe staat het college daar tegenover?

De vragen zijn ingediend door Ans van Eekeren (burgerlid V-Boz!), Hilde Martens (burgerlid CDA) en Sander Siebelink (raadslid V-BoZ!)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.