Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar: secretaris@boz.cda.nl.

 

Contactgegevens

Raadsleden

Hans Peter Verroen
Mobiel: 06 22901084
h.p.verroen@gmail.com 
Fractievoorzitter

Erik Verbogt
Tel. 0164-857159
erikverbogt1985@hotmail.com

Stefaan Verheugt
Mobiel: 06 15 64 95 07
stefaan_978@hotmail.com 

 

Duo-burgerleden

Jac Backx
Tel. 0164 240614
jac.backx@planet.nl 

Jaap van Dam
Mobiel: 06 2001 7322
jaapboz@icloud.com 

Hilde Martens-van Gils
Mobiel: 06 8161 3635
martensvangils@yahoo.com 

Bestuursleden

Jan de Waal
Mobiel: 06 53962892
jandewaalboz@kpnmail.nl
Voorzitter

Bernadette Widdershoven
Mobiel: 06 29566432
Widdershovenbernadette@gmail.com
secretaris

Koos van den Broek
Tel. 0164-785456
javdbroek@iname.com
penningmeester

Leo Withagen
Mobiel: 06 1335 6222 
lca.withagen@ziggo.nl  

Eugène van den Eijnden
Mobiel: 06 1147 8350
e.vandeneijnden@home.nl 

Eelco Stofbergen
Mobiel: 06-8146 4205
eelcostofbergen@me.com 

Gerdien van Abeelen-Dekker
gerdiendekker@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.