05 april 2017

CDA Bernheze en uw omgeving(svisie)

CDA Bernheze en uw omgeving(svisie)

De Nederlandse wetgeving blijft continu in beweging. Voor 2019 staat er 
een nieuwe omgevingswet op de landelijke politieke agenda, met het doel 
om de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening duidelijker en 
eenvoudiger te maken. Hoewel de wetgeving pas in 2019 van kracht wordt 
gaat de gemeente al wel aan de slag met deze wetgeving. De gemeente 
Bernheze gaat meedraaien in een pilot, om vooruitlopend op de nieuwe 
wetgeving al klaar te zijn. We zijn niet de eerste in de omgeving, maar 
de gemeente heeft proactief aangegeven mee te willen doen aan een pilot, 
ondersteund door de CDA fractie. Het is in ieder geval interessant om 
buiten de huidige geĆ«igende paden te treden. We gaan beginnen om op 
beleidsniveau keuzes te maken over de Bernhezer fysieke leefomgeving. 
Maar wij als burger -en gemeenteraadsleden zijn een vertegenwoordiging

van u. Dus willen we u graag betrekken in het ontwikkelen 
van deze visie. Ik wil u vragen om belangrijke zaken uit uw 
leefomgeving aan ons kenbaar te maken. We kunnen dan deze informatie 
gebruiken in het ontwikkelen van deze visie, zodat we echt als 
volksvertegenwoordigers kunnen acteren. We zijn er ons zeker van bewust 
dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen, maar het is in onze ogen wel 
belangrijk alle wensen te weten om de juiste afwegingen te kunnen maken en 
deze om te zetten in keuzes. Kunnen we op uw input rekenen?

Erwin van Kessel
Commissielid ruimtelijke zaken 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.