15 mei 2017

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst?

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst?

Velen zullen er nog niet bij stil staan, maar dat maakt het onverminderd belangrijk: de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hét moment waarop nieuwe gemeenteraadsleden zullen worden gekozen en dat bepalend zal zijn voor de politieke koers binnen onze gemeente in de daarop volgende jaren.

Het CDA Bernheze is met veel plezier en enthousiasme gestart met de voorbereidingen voor die verkiezingen. Fractie, bestuur en actieve leden gaan de komende tijd onder andere het verkiezingsprogramma samenstellen. De doelen voor de komende jaren, vanuit het CDA-gedachtegoed, zullen daarin worden geformuleerd. Daarvoor vinden wij het heel waardevol om van u te horen wat volgens u binnen de Bernheze politiek de volgende raadsperiode prioriteit moet (blijven) krijgen.

Daarom aan u de vraag: wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Wat kan de gemeentelijke politiek de volgende raadsperiode gaan doen voor uw leefsituatie en leefomgeving of voor uw onderneming, sport/hobbyvereniging, instelling, belangenorganisatie, e.d.? Juist deze periode in de aanloop voor de verkiezingen is het zinvol om uw zorgen, ideeën of wensen met ons te delen zodat die ook van begin af aan kunnen worden meegenomen. Schroom niet en neem contact op via: www.cda.nl/bernheze. Uw input wordt gewaardeerd!   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.