05 december 2016

2e Supermarkt Nistelrode

2e Supermarkt Nistelrode

In de  commissievergadering  Ruimtelijke Zaken hebben we uitgebreid gesproken over een tweede supermarkt in Nistelrode. Het CDA Bernheze heeft net als andere partijen in deze vergadering aangegeven groot voorstander te zijn.

De meningsverschillen van de partijen gaan alleen over de locatie waar dit zou kunnen. Eén  ding is duidelijk, de gemeente bouwt geen supermarkt, maar kijkt wat volgens de vastgestelde regels kan. De locatie aan Weijen  zou een mogelijke optie zijn volgens sommige partijen. Echter heeft de voltallige gemeenteraad in september  ingestemd met  de economische beleidsnota waarin is vastgelegd dat supermarkten  alleen toegestaan zijn in de centrumgebieden. Deze locatie valt daar buiten. Dan kunnen sommige politieke partijen nu wel roepen dat ze dit toch willen, maar hiermee ondergraven ze hun eigen instemming met  de economische beleidsnota.

Natuurlijk wil het CDA graag meedenken aan een goede oplossing, maar niet door op voorhand en zonder voorliggend plan een uitzondering te maken voor één ondernemer, want dat schept een voorkeursbehandeling op alle anderen in Bernheze.

Optie is om de economische beleidsnota aan te passen, die vervolgens geldend is voor heel Bernheze. Er zullen dan zeker meer verzoeken komen, maar of dit nu de bedoeling is? Bestuurlijk straalt dat zeker geen betrouwbaarheid uit, want winkeliers in de centrumgebieden voelden zich gesteund door de beslissing  van de raad, slechts 3 maanden geleden, om supermarkten in hun nabijheid te centreren.  Hetzelfde geldt ook voor de detailhandelsvisie en het Kommenplan, die bedoeld zijn om de leefbaarheid in het kerngebied te behouden en leegstand te voorkomen.

Fractie CDA Bernheze

www.cda.nl/bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.