07 november 2018

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Een thema dat bij alle politieke partijen hoog op de agenda staat. Allemaal willen we onze inwoners, verenigingen en bedrijven meer en zo vroeg mogelijk betrekken bij ontwikkelingen binnen onze gemeente. Hier is iedereen het over eens, dat werd de afgelopen raadsvergadering bij de algemene beschouwingen op het bestuursprogramma en de begroting voor de komende jaren duidelijk. Helaas had dit veelal een negatieve ondertoon.

Enkele weken geleden ontving ik vanuit de gemeente een uitnodiging om, als afgevaardigde van de Ouderraad van de ‘Basisschool Op Weg’, aan te sluiten bij een bijeenkomst in Vorstenbosch. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde lokale ondernemer Marcel van Dooren van ‘Van Dooren Landschap’  een door hem opgestelde  ontwerpschets van het speelveld. Ook omwonenden, stichting ‘de Stuik’ en de dorpsraad waren aanwezig. In kleine groepjes is daarna gesproken over het ideale speelveld. Een waardevolle en interessante brainstormsessie zorgde voor voldoende input voor de beleidsbepalers van de gemeente.

Een mooie ontwikkeling op het gebied van burgerparticipatie. Het begint hier echter pas, de werkelijk uitvoering moet nog plaatsvinden en uw mening dient daarin meegenomen te worden.

Zoals u van ons gewend bent zal CDA Bernheze dit proces daarom nadrukkelijk blijven volgen.

Heeft u ook interesse om uw steentje bij te dragen aan een mooier en beter Bernheze? U bent van harte welkom om eens aan te sluiten bij een van onze bijeenkomsten.

Erik van der Wijst
Gemeenteraadslid CDA Bernheze.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.