23 september 2019

CDA Bernheze – Oss – ’s-Hertogenbosch inzake verkeersontwikkelingen Heesch-West

CDA Bernheze – Oss – ’s-Hertogenbosch inzake verkeersontwikkelingen Heesch-West

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch-West kent een geschiedenis van vele jaren. In die jaren, waarbij aanvankelijk ook de voormalige gemeente Maasdonk betrokken was, zijn plannen ontwikkeld, consequenties bekeken en mogelijke oplossingen besproken.

Voor de bewoners, uit de omliggende kernen, is de verkeersafwikkeling van Heesch-West steeds een terugkerend punt van zorg.

Eerder was door de gemeente Maasdonk tot deelname aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch-West besloten onder voorwaarden van een rechtstreekse aansluiting op de A59.

Tegelijkertijd zijn er in de gemeente ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss stedelijke ontwikkelingen die gevolgen gaan hebben voor een toenemende druk op de A59. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de oostelijke Landweg als ontsluiting van de Groote Wielen, 400 woningen in het plan ‘De Erven’ in Heesch en 800 woningen in Oss-West.

In de Milieu Effect Rapportage (MER) ten behoeve van bedrijventerrein Heesch-West zijn alternatieve oplossingen afgewogen. Men is tot een planuitwerking gekomen waarvan de negatieve effecten door de bewoners van de aanliggende kernen als zeer zorgelijk wordt ervaren. Het gaat dan met name om luchtkwaliteit (fijnstof), sluipverkeer door de kernen als gevolg van files en geluidsoverlast. Extra sluipverkeer draagt onder andere bij aan de verkeersonveiligheid in de kernen in het bijzonder voor langzaam verkeer.

Voor de bewoners geldt dat zij straks niet alleen met de toename van het verkeer door Heesch-West te maken krijgen maar ook met de gevolgen van de toenemende verkeersdruk voortkomend uit bovengenoemde ruimtelijke ontwikkelingen.

Wij delen de zorgen van omwonenden als het gaat over de verkeersafwikkeling van Heesch-West en zullen bij de drie betrokken colleges schriftelijke vragen indienen om hier meer helderheid in te krijgen. Het is niet wenselijk dat de centra van Heesch, Vinkel en Geffen onevenredig extra verkeer krijgen te verwerken als gevolg van de woningbouwplannen en het toekomstig bedrijventerrein Heesch-West.

Wij streven als CDA naar de aanleg van een duurzaam bedrijventerrein waarbij de impact op de omgeving en omwonenden zo beperkt mogelijk blijft. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.