19 november 2018

CDA: plan de campagne 2019

CDA: plan de campagne 2019

De begroting voor 2019 en het bestuursprogramma 2018 – 2022 zijn, unaniem, vastgesteld. We sluiten 2018 naar verwachting af met een kleine min op de balans. Door bijvoorbeeld de keuze voor een andere korrel in de kunstgrasvelden, valt het allemaal wat duurder uit. Gelukkig zijn we als gemeente in de positie om na een goede afweging zo’n keuze te maken.

We kijken vooruit: komend jaar wordt er fors extra uitgegeven aan onderhoud van bomen en openbaar groen en bijvoorbeeld ook van wegen en bermen, we vinden als CDA dat dit structureel beter moet. De herinrichting van de traverse in Heeswijk-Dinther start en in Nistelrode pakken we het Laar aan.

Voor met name Loosbroek en Vorstenbosch moeten de woningbouwplannen verder uitgewerkt worden en daarmee geconcretiseerd. In de andere dorpen zijn de bestemmingsplannen al deels vastgesteld. Maar de sleutel is wel: er moet ook gebouwd worden!

Zorg voor elkaar blijft een aandachtspunt. Met maatwerk, een stuk preventie en een uitgestoken hand komen we er wel. Eenzaamheid speelt ook hier een rol, we hebben de oplossing hiervoor niet ‘zo op de plank’ liggen. Alleen samen kunnen we dit tegengaan.

De ondersteuning en aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing wordt verder uitgerold. Juist daar moet er nog veel meer in kansen en oplossingen gedacht worden.

Zomaar een greep uit heel veel grote en kleine plannen, ‘plan de campagne 2019’ en verder.

 

Mart Smits

Fractievoorzitter CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.