22 oktober 2018

Denken in kansen

Denken in kansen

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Zo is ook ons buitengebied aan veranderingen onderhevig. Niet alleen voor onze ondernemers in het buitengebied, maar ook voor de bewoners in het buitengebied. We hebben het veel over doorstroom in de kernen, maar een groot deel van de woningen staan nu eenmaal in het buitengebied. Uiteindelijk moet er ook nog een visie zijn en daarop beleid gemaakt worden. Dit proces duurt soms lang, maar zorgvuldig werkt vaak beter dan snel.

Vanuit de nieuwe omgevingswet zijn als gemeente regionaal nauw betrokken bij het beleid Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) en gaan we ook deelnemen in de pilot vanuit de provincie om een versnelling te krijgen in de asbestopgave, een opgave die er ook in Bernheze niet om liegt. Hoe kun je daar als gemeenteraad op anticiperen?

Het begint met het denken in kansen! Er zijn in heel Nederland al veel regels die het denken in kansen belemmeren. Daar ligt dus een uitdaging, maar ook een mooie kans!

Zulke kansen heb je nodig om perspectief te bieden en zo beweging te krijgen. Het VAB-beleid is daar een mooi voorbeeld van, dat wordt binnenkort in onze raad vastgesteld. Maar, ziet u nog meer kansen, schroom dan niet om ze bespreekbaar te maken. We doen ons werk namelijk voor u, inwoner van Bernheze. Horen we van u?

Erwin van Kessel

Gemeenteraadslid CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.