15 april 2019

Energieneutraal in 2030?

Energieneutraal in 2030?

Ik las afgelopen week in een artikel in het Brabants Dagblad dat de gemeente Oss momenteel overspoeld werd met aanvragen voor zonneparken, aanvragen voor in totaal een 360.000 panelen. Zonne-energie op landbouwgrond is momenteel hot en wordt door velen als een belangrijk middel gezien om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Deze klimaatdoelstellingen zijn uitdagend en alle beetjes zullen helpen maar moeten we ons mooie landschap wel ‘verfraaien’ met grote lappen zonnepanelen? Is er niet nog genoeg ruimte op de daken? En wie ruimt de installatie na afloop van de contractperiode op? Waar willen we zonnepanelen toestaan en gaan we deze zonneparken dan inpassen in het bestaande landschap door groenstroken of mogen de zonneparken direct zichtbaar zijn, als teken dat er gewerkt wordt aan de energietransitie? Allemaal vraagstukken die vragen om goed overdacht beleid.

Ook onze gemeente is met de energietransitie bezig, er ligt een ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft eind 2018 middels een unaniem aangenomen motie de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om te herijken waar we staan ten opzichte van dit einddoel en of er een versnelling nodig is. Binnenkort wordt de gemeenteraad hierover verder ingelicht. Wij als CDA Bernheze zijn benieuwd, maar kritisch: we zullen zeker blijven hameren op de noodzaak voor een goed en duidelijk beleid voor wat betreft de zonneparken

Erik van der Wijst

Raadslid CDABernheze

CDABernheze: Samen leven, samen wonen, samen werken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.