22 mei 2019

Ganzenborden in de raadzaal

Ganzenborden in de raadzaal

Het hebben van een flinke dosis boerenverstand is niet genoeg om de uitdagingen die een gemeenteraad voor de kiezen krijgt het hoofd te bieden. En zo kon het gebeuren dat ik vorige week, samen met het college, de voltallige gemeenteraad, burgerleden en een handvol ambtenaren terecht kwam in een bijeenkomst over “integriteit”. Of zoals ik het mijzelf had uitgelegd: een gedragscursus voor publieke figuren.

Saai was het allerminst. Na een introductie over wet- en regelgeving speciaal geschreven voor  genoemde bevolkingsgroepen, werden we in groepjes verdeeld om de opgedane kennis  praktisch te oefenen. De samenstelling van ons groepje was gevarieerd. Een eigenwijze liberaal met jarenlange ervaring, een mondig, kundig maar verder kleurloos raadslid, een democraat met onbedoelde ervaring, een gedreven socialist van adellijke komaf, en tot slot een overtuigd christen-democraat met bovenmatige belangstelling voor wat zou komen. Middels een vraag- en antwoordspel, werden we aan de tand gevoeld over ons eigen gedrag en de keuzes die we soms moeten maken. Onder strakke regie van een ambtelijk spelleider werd er gestreden om de hoogste eer.

Ik heb mogen ervaren dat we , ondanks het verschil in politieke opvattingen, op een hele open en eerlijke wijze, in vertrouwen en met respect voor elkaar over dit onderwerp hebben kunnen spreken. En met name die houding is een redelijke verzekering tegen ongewenste ongevallen.   

Bart Pittens – burgerlid CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.