10 december 2018

Gast van het CDA Bernheze

Gast van het CDA Bernheze

Aan iedereen die interesse heeft in de lokale politiek en die zich verbonden voelt met het CDA gedachtengoed, biedt het CDA Bernheze de kans om gedurende een paar weken kennis te maken als ‘Gast van het CDA Bernheze’.

De gedachte hierachter is, dat iemand zich pas een goed beeld kan vormen van wat de fractie en het bestuur van CDA Bernheze doen, wie er mee doen en wat hun werkzaamheden concreet inhouden, door een korte periode vrijblijvend zelf mee te kijken.

De “Gast van het CDA” wordt uitgenodigd om één periode, die gelijk loopt met de vergaderperiode van de gemeenteraad, mee te draaien met het CDA Bernheze. In deze periode wordt de gast uitgenodigd om deel te nemen aan een fractievergadering en een bestuursvergadering en om mee te gaan naar een commissievergadering en een raadsvergadering. De precieze invulling wordt vanzelfsprekend afgestemd op de wensen en de interesses van onze ‘gast’. De inmiddels opgedane ervaringen zijn positief. Over en weer is het als leuk en leerzaam ervaren.

Hebt u ook belangstelling om verblijvend op deze wijze kennis te maken? Laat het ons weten en neem contact op via onze website www.cda.nl/bernheze. Graag tot ziens!

Namens het bestuur van CDA Bernheze,

Saskia van Dalen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.