03 september 2020

Geachte colleges van gedeputeerde Staten en B&W

Geachte colleges van gedeputeerde Staten en B&W,

Wij schrijven u inzake de recente ontwikkelingen en berichtgeving in het Brabants Dagblad rondom de mestverwerker gesitueerd aan de Loosbroekseweg 48 te Nistelrode.

Wij constateren dat er tussen uw colleges een verschil van opvatting dan wel standpunten is rondom de toegestane activiteiten ter plaatse in relatie tot verstrekte vergunningen en het vigerende bestemmingsplan.

In het bericht van 19 augustus j.l.i laat het college van B&W weten dat de verstrekte vergunning niet past binnen het bestemmingsplan en het voornemen bestaat om hiertegen in beroep te gaan bij de rechtbank.

In de editie van het Brabants Dagblad van 28 augustus j.l. komt, wederom via de pers, een antwoord vanuit de Provincie. Daarin geeft de provinciewoordvoerder aan dat de aangevraagde wijziging ter plaatse wel mogelijk is conform het bestemmingsplan.

De situatie die op deze manier is ontstaan is wat onze fractie betreft onwenselijk. Twee overheden die via de pers communiceren over een verschil in opvatting. Daar waar samenwerking juist zo belangrijk is waar bevoegdheden bij meerdere bestuursorganen liggen.

Een gang naar de rechter zoals aangekondigd, waar twee overheden tegenover elkaar belanden is niet gewenst. Het is aan u beiden om een dergelijke situatie te voorkomen en op die manier de gemeenschap niet op te laten draaien voor de bijbehorende kosten van een proces.

Wij willen u dan ook beiden oproepen om spoedig in nader overleg te treden zodat de ontstane situatie wordt opgelost en er een eensluidend standpunt volgt.

De fractie van het CDA Bernheze acht het van belang dat het voor zowel omgeving, omwonenden als ondernemer onbetwist duidelijk wordt welke activiteiten en op welke schaal er al dan niet zijn toegestaan.

Rest ons nog om u succes te wensen, met het vertrouwen dat u overeenstemming bereikt in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Gemeenteraadsfractie CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.