24 september 2018

Goed boeren in Bernheze

Goed boeren in Bernheze

We willen als CDA graag dat iedereen hier fijn leeft, woont en werkt in onze gemeente, dat is onze inzet. Op het gemeentehuis wordt op dit moment hard gewerkt door het college en alle medewerkers aan het bestuursprogramma, een meer gedetailleerde uitwerking van de plannen voor de komende jaren.

Blijven investeren in onze dorpen, het herinrichten/vernieuwen van centra en wegen, nieuwbouw in álle kernen, een structurele verbetering in het groen- en bermonderhoud, gepaste zorg voor de medemens of nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied op geschikte locaties met oog voor de omgeving. Zomaar een greep uit de plannen waar aan gewerkt wordt voor de komende tijd.

Onderweg sturen we bij, daar waar het moet en kan. Dat kan niemand alleen, daar hebben we u bij nodig. U kent uw straat, uw buurt, uw dorp, onze gemeente. Bij initiatieven die we als gemeente ontplooien proberen we u zo veel mogelijk te betrekken en te raadplegen. Laat u op moment ook horen, u weet wat er speelt en wat er nodig is en geeft daarmee altijd waardevolle adviezen aan ons gemeentebestuur.

Het is onmogelijk om alle wensen in te vullen en ook niet gemakkelijk om het voor iedereen goed te doen, toch proberen we daar zo dicht bij te komen als maar kan, zodat iedereen hier goed boert.   

Mart Smits
Fractievoorzitter CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.