20 mei 2020

Komend jaar blijven investeren in Bernheze?

Komend jaar blijven investeren in Bernheze?

Een breed scala aan investeringen staat gepland in de kadernota 2021-2024. Investeringen in wegen, dorpscentra, buitengebied en sportvelden. Om zo maar eens enkele dingen te noemen van een veel grotere lijst. Maar ook het implementeren van de één-loket toegang valt hieronder, dit moet de weg naar bijvoorbeeld WMO of jeugdzorg in het sociaal domein vergemakkelijken.

Vanuit Heeswijk-Dinther horen we positieve geluiden over de wijze waarop aanwonenden betrokken zijn bij de herinrichting van de traverse. Dat betekent dat dit ook een goede manier kan zijn om u mee te nemen in de plannen bij de Kerkstraat van Vorstenbosch of Weijen in Nistelrode.

Maar gelukkig horen we ook waar het beter kan, en moet. Bijvoorbeeld waar het gaat over de dienstverlening op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente als een betrouwbare partner opereert, dat moet gewaarborgd zijn en u, als inwoner moet dat ook zo ervaren.

De reserves van onze gemeente zijn op dit moment goed, dat betekent dat veel plannen doorgang kunnen vinden. Maar wel met een slag om de arm naar de toekomst toe, ondernemers, inwoners en ook de gemeente zelf zullen nog moeten ondervinden hoeveel effect de huidige crisis op de financiën heeft.

We gaan wat het CDA Bernheze betreft zorgvuldig om met de euro’s, maar blijven wel waar het kan werken aan de winkel.

Mart Smits

Fractievoorzitter CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.