24 oktober 2016

Mag het een beetje minder zijn?

Mag het een beetje minder zijn? 

Afgelopen week stonden twee belangrijke zaken op de agenda bij de commissievergadering Bestuur en Strategie. Het reglement van orde voor de raads- en commissievergaderingen wordt herzien. Overbodige zaken worden geschrapt, het aantal bepalingen is fors teruggebracht. Verder werd gesproken over de nota reserves en voorzieningen waarin staat hoeveel geld  de gemeente heeft en waarvoor.  Daarbij worden ook een aantal reserves samengevoegd en daar waar mogelijk heffen we ze op. Dit alles onder het motto:

We willen logischer, efficiënter en duidelijker gaan werken. Hier hoor ik u denken: Dan ken ik er ook nog wel een paar. En zo ook het CDABernheze.

Bestuursakkoord
In het bestuursakkoord hebben de coalitiepartijen uitgesproken minder regelgeving te willen. En dit heeft het CDABernheze tijdens de vergadering naar voren gebracht. Goed, recentelijk is welstand afgeschaft en mogen we vergunningsvrij mantelzorg bijwoningen bouwen, maar met name het aantal vergunningen en de hoeveelheid aan bureaucratische regeltjes is niet afgenomen. Bijvoorbeeld wijk- en buurtverenigingen die een feestje willen organiseren weten er alles van. We hebben het college uitgedaagd om ook hierbij logischer, efficiënter en makkelijker te gaan werken. Ze zijn op de goede weg en we willen hen hierbij graag helpen.

Kent u voorbeelden waarbij “het kalf groter lijkt dan de koe”, laat het dan een van onze mensen weten. Het gaat daarbij met name om gemeentelijke aangelegenheden, want de landelijke overheid is helaas weer een hoofdstuk apart.

Soms is een beetje minder, beter dan een beetje meer.


Jolanda School

Raadslid CDABernheze

cda.nl/bernheze/mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.