17 september 2018

Nieuwbouw Gymzaal met multifunctionele voorzieningen

Nieuwbouw Gymzaal met multifunctionele voorzieningen

De economie trekt weer aan, mensen durven weer geld uit te geven en het aantal bouwprojecten neemt toe. Helaas heeft dit ook negatieve effecten. Denk daarbij aan de stijging van de bouwkosten. Langlopende bouwprojecten die stil komen te liggen of vertraging op lopen. Aanbestedingen die mislukken en budgetten die niet meer toereikend genoeg zijn.

Ook in onze gemeente hebben we te maken met stijgende bouwkosten. Een eerste geval wordt de komende raadsvergadering besproken: de aanvraag voor extra krediet voor de nieuwbouw van de Gymzaal  in Vorstenbosch. Een gymzaal geschikt voor multifunctioneel gebruik. Dus zowel voor sport en spel voor de schooljeugd als voor andere culturele activiteiten en lokale zorg en dagopvang. Een belangrijke voorziening voor het sociale hart en dus de leefbaarheid van de kern Vorstenbosch.  Door de toegevoegde investering in zonnepanelen op het dak een project waarmee er ook op het gebied van duurzaamheid een goed voorbeeld gegeven wordt voor de regio. 

Natuurlijk zullen we kritische vragen stellen over het waarom van de stijging van de bouwkosten, maar het CDA Bernheze zal zich met name inzetten voor de goedkeuring van deze extra kredietaanvraag zodat we op korte termijn kunnen starten met de bouw van de nieuwe gymzaal. Want Vorstenbosch verdient dit mooie project!

Erik van der Wijst
Raadslid CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.