08 november 2017

Peter van Boekel door leden gekozen als lijsttrekker

Heesch, 8 November 2017.

Peter van Boekel door leden gekozen als lijsttrekker CDABernheze gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Vanavond droeg het bestuur van CDA Bernheze Peter van Boekel voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tijdens de druk bezochte ledenvergadering meldde zich geen andere kandidaat lijsttrekker.

Van Boekel is getrouwd en woonachtig in Heesch. Als wethouder voor het CDA in Bernheze staat hij bekend als een betrokken en enthousiast bestuurder. Met zijn voordracht kiest het bestuur voor een ervaren en daadkrachtig lijsttrekker.

Na stemming blijkt dat de leden met Van Boekel voorop, de aanstaande verkiezingen met vertrouwen tegemoet zien. Zij stemden vanavond unaniem vóór zijn lijsttrekkerschap.

Peter van Boekel zelf geeft aan zich graag blijvend in te zetten voor een sterk Bernheze: “Het is belangrijk dat we samen blijven werken aan de leefbaarheid van onze dorpen, met voorzieningen als onderwijs, sport en passende woningbouw voor zowel de starter als de senior. Met het groene karakter van Bernheze kunnen we zowel in binnen als buitengebied nog mooie stappen maken. Met veel bedrijvigheid, recreatie en toerisme, en zorg voor de medemens zie ik de toekomst van Bernheze met vertrouwen tegemoet”.

Op de ledenvergadering van 7 december aanstaande zal bekend worden wie er nog meer de verkiezingsstrijd aangaan namens het CDA, dan stemmen de leden over de kandidatenlijst en stellen zij het verkiezingsprogramma vast. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.