02 september 2020

Positief Kritisch

Positief Kritisch

Als gemeenteraadslid, is het je taak om het bestuur van de gemeente goed te controleren. Scherp te zijn, op hoe het gaat. Kritische vragen te stellen. Je mening te vormen. Niet zo maar alles zo aan te nemen. Zo nodig bestuurders het vuur aan de schenen te leggen. Zo maken we samen Bernheze beter.

Een positief kritisch raadslid kijkt niet alleen maar naar waar het niet goed gaat, maar realiseert zich ook, dat goed nieuws altijd minder lijkt te pakken dan slecht nieuws.

De uitdaging als raadslid is, dat je naast de terechte kritiekpunten, ook oog blijft houden voor wat er goed gaat. Want ook dàt verdient het om in de schijnwerpers gezet te worden.

Raadslid word je omdat je je omgeving een beetje beter wil maken. Omdat je wil bijdragen aan de gemeente waar je woont en leeft, omdat je hart voor je gemeente hebt.

En dus zet je je in, praat je mee over het brede palet aan onderwerpen dat in een gemeente ter tafel komt. Controleer je of het college het beleid goed uitvoert, maar ben je ook stem van de burger in de dorpen. Je brengt zelf ideeën ter tafel, ideeën waarvan jij denkt dat Bernheze er beter van wordt. En maak je telkens een uitgebalanceerde afweging tussen verschillende belangen. Want raadslid ben je voor Bernheze en haar inwoners.

Ezra Leeger

Raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de buurt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.