18 februari 2019

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op 20 Maart kiest Nederland een nieuwe vertegenwoordiging in de Provinciale Staten. Een verkiezing die helaas bij weinig mensen tot de verbeelding spreekt, dit ondanks het belang ervan. De Provinciale Staten houden zich namelijk bezig met datgene dat te groot is voor gemeenten en te klein is voor de landelijke overheid. Provinciaal beleid wordt uitgezet en binnen gemeenten wordt gecontroleerd op de uitvoering daarvan. Dit zie je op terreinen zoals ruimtelijke ordeningen, natuur, milieu, verkeer en vervoer. De leden van de Provinciale Staten zijn dus onze volksvertegenwoordiger op provinciaal niveau.

Waterschappen zorgen in Nederland voor de waterhuishouding. Zo zorgen ze voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor de zuivering van het afvalwater. Een waterschap bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat grotendeels uit leden van politieke partijen, ze stellen het beleid van waterschap vast en controleren of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Op 20 Maart worden ook de leden van het algemeen bestuur gekozen, uw stem is dus zeker belangrijk. Met uw stem heeft u invloed op de besluiten over water in uw omgeving!

Het CDABernheze heeft  met Ezra Leeger (Provinciale Staten) en Adri School (Waterschap) twee kandidaten voor deze verkiezingen, dit om uw stem, de stem van Bernheze, ook buiten de gemeentegrenzen te laten gelden. U stemt toch ook?

Erik van der Wijst

Raadslid CDABernheze

CDA: altijd in de buurt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.