10 oktober 2016

Regionalisering

Regionalisering

Wij leven in ons dorp, in onze gemeente Bernheze, in onze regio Noordoost-Brabant, in onze provincie Noord-Brabant, in Nederland, Europa en onze wereld. Met wereldproblemen (globaal) hebben we in onze gemeente (lokaal) ook te maken. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingen die in Nederland zijn maar in gemeenten wonen. Dit kan iedere gemeente niet zelf gaan oplossen. In overleg met andere regiogemeenten komen zij tot oplossingen. Ook hebben ze een economisch voordeel bij samenwerking, bijvoorbeeld bij het inkopen van zorgvoorzieningen.

Dansen tussen de schalen                                                                          
Sommige problemen zijn juist beter op te lossen in de gemeente zelf. Dat is goed omdat de gemeente dicht bij de burgers staat. Daarom vindt CDABernheze niet de grootte van de gemeente belangrijk, maar wel of de gemeente met haar netwerk de juiste schaal (regio, provincie) kan vinden om het probleem op te lossen.

Op de netwerkdag van de CDA-Bestuurdersvereniging is het rapport “Maak verschil” toegelicht door de voorzitter van de studiegroep Openbaar Bestuur. Hij benadrukte de meerwaarde van regionale samenwerking voor economische groei en lichtte toe wat dit betekent voor regionale bestuurders. De aanpak van het rapport roept een aantal dilemma’s op, zoals het dilemma van de meerschaligheid: wat is precies de regio? Verder is er het dilemma van toezicht: hoe regel je de democratische controle bij regionale organisatie van activiteiten, en het dilemma van de financiële verhoudingen: wie betaalt wat?

De aanbevelingen in het rapport kunnen ons zeker helpen bij het maken van de juiste keuze van de schaal waarop we iets willen gaan uitvoeren.

Esther van den  Bogaart,

raadslid CDABernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.