19 februari 2020

Samenwerken in het Bernhezer buitengebied

Samenwerken in het Bernhezer buitengebied

Vorige week bezocht Hein Schumacher, CEO van het coöperatieve bedrijf Friesland Campina, de studieclub van de melkveehouders “Bernheze Veghel” in Loosbroek.  Een interessante bijeenkomst waar in gesprek werd gegaan met elkaar, het beleid werd toegelicht, en er een goede discussie plaatsvond.

De coöperatie als organisatievorm, is van oudsher een belangrijke pijler onder agrarisch Brabant, en gegrondvest in het CDA gedachtegoed: samen ergens de schouders onder zetten, samen verantwoordelijkheid nemen en samen werken, om  te komen tot een goed resultaat voor iedereen. De vele studieclubs van boeren zijn hier een goed voorbeeld van.

“Wie zijn duurzame ontwikkeling hard kan maken, heeft een voorsprong in de markt” sprak Schumacher, die meeschrijft aan het CDA programma voor de 2e kamer verkiezingen. Een voorbeeld hiervan is een betere melkprijs voor boeren die hun koeien in de wei laten lopen. Dit zorgt voor een positief imago bij de consument in binnen -en buitenland en zorgt daarmee voor een goede beeldvorming van de agrarische sector.

Het CDA Bernheze vind het belangrijk om samen aan de slag te gaan met onze agrarische sector, vanuit die coöperatiegedachte, om zo te zorgen voor een Bernheze met sterke, gezonde en duurzame boerenbedrijven. Een sector waarin ondernemers een goede boterham verdienen. Een agrarische sector waarbij oog is voor dierenwelzijn en milieu, waardoor het Bernhezer buitengebied een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren

Adri School

Burgerlid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de buurt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.