31 oktober 2019

Statement fractie CDA Bernheze inz. Landbouwdebat Provincie NoordBrabant

Statement fractie CDA Bernheze inz. Landbouwdebat Provincie NoordBrabant

Bernheze, een gemeente met een groot, groen uitgestrekt buitengebied. Een mooie afwisseling van agricultuur en natuur. Waar hard gewerkt wordt aan een duurzame toekomst. Een Bernheze waar wij als CDABernheze rotsvast in geloven, een Bernheze waar we trots op zijn.

Onze gemeente bestaat uit actieve burgers en ondernemers, een Bernheze waar landbouw, natuur en toerisme hoog in het vaandel staan. Waar agrariërs in ons buitengebied aan een duurzame , diervriendelijke en veilige voedselvoorziening werken. Onze ondernemers in het buitengebied, hebben de afgelopen decennia al ontzettend veel bereikt en zijn daarmee de duurzaamste landbouwsector in de wereld. Verduurzamingen die in de toekomst zullen blijven doorgaan.

En nu is er daar de problematiek rondom de stikstof. Door de uitspraak van de Raad van State zijn we bestuurlijk voor het blok gezet. Er moet iets gebeuren. De vraag is alleen hoe. Wat ons betreft mèt de agrarische sector. Samen met bedrijven kijken, hoe we dit vraagstuk te lijf moeten gaan. Dat betekent dat er soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt, maar het betekent vooral dat er oog moet zijn voor het menselijk aspect, dat er oog moet zijn voor een duurzame economische toekomst van bedrijven, en dat ondernemers een overheid zien die met hen meedenkt, naast hen staat. In plaats van tegenover hen.

Het stikstofvraagstuk raakt mensen in hun broodwinning, in hun toekomstverwachtingen. Het stikstofvraagstuk heeft impact op gezinnen, op gemeenschappen, op werkgelegenheid in het landelijke gebied. Daar mag niet rücksichtslos aan voorbij worden gegaan. Deze kwestie vraagt om een betrouwbare overheid, deze vraagt om rechtvaardigheid. Deze problematiek vraagt om een sterk, doortastend en doordacht overheidsbestuur, om politici met visie.

Als je opstijgt moet je ook weten hoe en waar je kunt landen. Het persbericht van de CDA Brabant fractie op 18 oktober jongstleden, was scherp en stellig, bevatte vijf duidelijke eisen. Werd in die week daarna met een open brief onderschreven door 11 lokale CDA afdelingen, waaronder het CDABernheze en schepte grote verwachtingen bij agrarische ondernemers. De uitkomst van het debat op 25 oktober was voor velen daarom een ontzettende deceptie.

Natuurlijk, de politieke realiteit is weerbarstig, het is vaak een kwestie van geven en nemen. Maar door zo’n grote broek aan te trekken, en het vervolgens niet waar te kunnen maken, getuigt van politiek-bestuurlijk onvermogen, het getuigt van politieke naïviteit. De verhoudingen staan verder op scherp, en agrarische ondernemers kunnen nog steeds niet met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dat steekt ons. De daad had bij het woord gevoegd moeten worden.

Wij blijven de ontwikkelingen op provinciaal niveau dan ook zeer kritisch volgen, en zullen onze bedenkingen bij de gang van zaken zeer nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de provinciale CDA fractie. Wij willen namelijk kunnen vertrouwen op de doeltreffende inzet van onze provinciale vertegenwoordigers voor onze burgers en ondernemers.

Gemeenteraadsfractie CDA Bernheze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.