04 juni 2019

Toeristen of arbeidsmigranten

Toeristen of arbeidsmigranten.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel mensen uit alle windstreken van Europa aan het werk in Nederland. Ook in onze gemeente zijn veel arbeidsmigranten actief.

Deze mensen moeten ook op een goede manier gehuisvest worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in keurige huisvestingsplaatsen bij bijvoorbeeld tuinders in onze gemeente.

CDABernheze is tevreden over dit beleid, zeker gezien het toezicht die deze tuinders zelf houden op hun locaties, zij hebben er belang bij dat alles netjes en rustig verloopt.

Naast de bedrijvigheid die we al hebben, willen we in Bernheze ook graag het toerisme verder stimuleren, dit zorgt immers ook voor werkgelegenheid en een goed draaiende economie.

Maar voor de mensen die op vakantie willen gaan in Bernheze, zijn ook recreatie -en overnachtingplaatsen nodig.

Momenteel zien we echter ontwikkelingen waarin recreatieverblijven omgezet worden naar huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze twee zaken lijken dan ook tegen elkaar in te werken. We willen graag arbeidsmigranten opvangen, maar moet dat ten koste van overnachtingsplaatsen voor toeristen gaan?

Voor onze vrijkomende agrarische gebouwen zoeken we nog een diversiteit aan activiteiten, zodat die zich niet allemaal op dezelfde markt gaan richten. Voor enkele caravanstallingen is wel markt, maar die is snel verzadigd. Kunnen we hier dan misschien arbeidsmigranten huisvesten, mits je aan alle eisen voldoet?  De toezichthouder woont dan op hetzelfde erf.

Het CDA Bernheze vindt dit het overwegen waard!

 

Edwin Daandels

Raadslid CDA Bernheze

 

CDABernheze: altijd in de buurt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.