01 juli 2017

Duidelijkheid over gebied Egyptische Poort in Bladel

Op donderdag 9 november jl. zijn er door de gemeenteraad van Bladel besluiten genomen voor verdere ontwikkeling van de Egyptische Poort. Na een gedegen voorbereiding, inspirerende bijeenkomsten met Architectuur Lokaal, overleg met verenigingen/betrokkenen en een goede samenwerking met de politieke partijen ligt er dan nu een duidelijk besluit.

Uitgangspunt is om vanuit de Egyptische Poort een groene zone te creëren naar het centrum van Bladel en omgekeerd; vanuit een groene omgeving naar de Egyptische poort om te ontspannen, sporten en recreëren. De Bossingel is nu al een prachtig gebied; we willen dit versterken tot een autoluwe, recreatieve boulevard. In het gebied liggen volop kansen voor recreatie, cultuur, sport en sociale activiteiten. Door als gemeente een recreatieplas en een brug voor voetgangers en fietsers over de Rondweg aan te leggen, komt er een stimulans voor ondernemers om verdere activiteiten op het gebied van sport, cultuur of recreatie te ontwikkelen.

Het CDA Bladel heeft zich hard gemaakt voor het feit dat de huidige verenigingen in het gebied niet gedwongen verplaatst worden. Alléén als de betreffende vereniging zélf wil en er beter van wordt is die mogelijkheid er. Vandaar dat het CDA Bladel aangedrongen heeft op “zonering” in het plan de Egyptische Poort. Het is belangrijk om op voorhand al aan te geven welke functies we waar wél en níet willen hebben. Dat betekent dus géén woningen vlakbij sportvelden en géén route dwars tussen de sportvelden door. Het gebied bij de Leemskuilen leent zich wél voor woningen en hier kan zelfs het historisch lint versterkt worden.

Nu we opnieuw beginnen met de ontwikkeling van het gebied de Egyptische Poort vindt CDA Bladel het een goed idee om het gebied een nieuwe naam te geven. Ideeën hiervoor vanuit onze inwoners vernemen we graag.

Fractie CDA Bladel,

Anjo van de Huygevoort ([email protected])
Sjan Vervoort ([email protected])
Pauline van den Heuvel ([email protected])
Wim Spijker ([email protected])

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.