21 februari 2018

Beter aanbesteden boost voor MKB

CDA: Beter aanbesteden boost voor plaatselijk MKB  

Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Keijzer samen met ondernemers en gemeenten heeft gepresenteerd.

CDA-raadslid Twan Stiphout: “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en de gemeente hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én tot meer opdrachten voor ons plaatselijke mkb. Daarom wil het CDA werk maken van de Actieagenda in onze gemeente.”   

Meer opdrachten voor plaatselijke ondernemers
De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk, het beter aanbesteden. CDA Boxmeer vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet bleek namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Boxmeer. De procedures moeten volgens het CDA toegankelijker worden, daar is ook de gemeente bij gebaat.  

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om de aanbestedingsprocedure te evalueren en daar de inschrijvers bij te betrekken. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.