07 maart 2018

Bezoek staatssecretaris Mona Keijzer aan Gemeente Boxmeer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer op bezoek in Land van Cuijk

Maandag 5 maart j.l. bracht  Mona Keijzer samen met regionaal kamerlid Erik Ronnes een bezoek aan onze gemeente. Ze deed dat in het kader van de bedrijfsbezoeken die zij aflegt bij MKB bedrijven die uitblinken in innovatie en daardoor succesvol zijn in het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Burgemeester van Soest verwelkomde Mona Keijzer in het Oorlogsmuseum te Overloon. CDA Boxmeer heeft zich altijd sterk gemaakt voor een financiële bijdrage voor het oorlogsmuseum Overloon voor de renovatie. Het was dus mooi dat Erik van den Dungen dit middels een korte rondleiding kon laten zien aan Mona Keijzer en de aanwezigen.

Wethouder Peter Stevens introduceerde Boxmeer bij Mona Keijzer door te vertellen hoe Wim de Körver aan het begin stond van het ontstaan van enkele grote wereldspelers in Boxmeer. Dit verhaal staat opgetekend in een mooi boek van de gemeente Boxmeer wat hij haar overhandigd.  Daarna werden er door een aantal personen pits gehouden hoe zij de crisis hebben aangepakt en wat ze nog van de overheid in de toekomst verwachten. Zij werden geïntroduceerd door CDA lijsttrekker Bouke de Bruin. 

Sprekers
De sprekers waren Stijn Heijs van Henra aanhangwagens uit Overloon, Sjaak van der Linden van ITB Climate uit Boxmeer, Jacques Smits voorzitter van Centrummanagement in Boxmeer en Jan Verbeeten van Plus Supermarkten in o.a. Vierlingbeek en Overloon.
Alle vier de sprekers geven aan dat maatschappelijke betrokkenheid en dienstbaar aan de omgeving zijn waardering oplevert. De ene verkrijgt dit door sponsoring en verbinding met de lokale verenigingen, de ander door een maatschappelijk project met zonnepanelen die door de omvang gratis panelen oplevert voor het gemeenschap huis in Overloon.

Henra; expert in transport vehicles - Stijn Heijs
Henra is een klein bedrijf dat momenteel heel succesvol is en waar nu 55 mensen werkzaam zijn. Het is een oud familiebedrijf dat oorspronkelijk werd begonnen met een smederij, hoefslag en landbouwmachines. In 1983 werd besloten om uitsluitend nog aanhangwagens te produceren en werden alle andere activiteiten gestaakt. Daar Henra sterk is in de zwaardere type aanhangwagens voor de professionele gebruiker  in de bouw en het groen ging de crisis van 2008 niet ongemerkt voorbij aan Henra. Omzet en winst daalde en in 2013 nagenoeg failliet, nieuwe impuls en denklijn geïntroduceerd (maatwerk/klant gericht) en is nu weer winstgevend. Zou graag makkelijker flexibel personeel/ ZZP-ers aannemen met WW, arbeidsongeschiktheid en opleidingsmogelijkheden. Maatschappelijke ondersteuning  voor Overloon realiseert Henra door een deel van de winst te investeren in gemeenschapshuis De Pit.  Ook mede door crowdfunding komen er nu zonnepanelen op het dak van het Oorlogsmuseum. De opbrengst hiervan gaat naar het gemeenschapshuis.

ITB Climate - Sjaak van der Linden
Gevestigd in Boxmeer met inmiddels 35 werknemers ontwikkelt ITB Climate al meer dan 35 jaar klimaatoplossingen voor de intensieve veehouderij en glastuinbouw. ITB heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen, produceren en installeren van complete klimaatbeheersingssystemen, waarbij de focus altijd op agrarische gebouwen heeft gelegen. Ze zoeken echter ook continu naar nieuwe zakelijke mogelijkheden, producten van ITB worden in een groot aantal sectoren wereldwijd toegepast. Bij het verbeteren van bestaande, of het ontwikkelen van nieuwe producten, streeft ITB altijd naar de meest duurzame oplossingen. Het bedrijf is ook innovatief zoals de ontwikkeling van een fijnstoffilter voor pluimveehouderij. ITB Climate werkt met een vaste harde kern werknemers en vult dit aan met technische uitzendkrachten indien dit nodig blijkt te zijn tijdens de productie.  ITB Climate zoekt samenwerking met diverse partijen ook op het gebied van onderwijs. Deze passie ligt niet alleen bij de directie maar ook bij alle medewerkers. Interne opleidingen zijn beschikbaar.

Centrummanagement Boxmeer- Jacques Smits
Jacques Smits vertelde namens Centrummanagement Boxmeer dat de lokale ondernemers activiteiten vervullen ten behoeve van centrumfunctie. In de regio momenteel 197 bedrijven waaronder veel familiebedrijven die ook de crisis hebben weten te overleven.  Het verzorgingsgebied betreft ca. 50.000 inwoners.  De nieuwe inhoud/opzet centrummanagement houdt naast activiteiten ook samenwerken met andere partijen in zoals de gemeente, stakeholders RBT en vastgoed overleg over mogelijkheden opstellen van businessplan centrum. Centrumgebied afgehamerd met ruim aanbod, ook cultuur en sport.  Momenteel 15% leegstand in Boxmeer, door opkomende economie kan dit nog meer worden.
Bedreiging van e-commerce ombuigen in kansen zien van bijvoorbeeld thuisbezorgen. Ook jonge ondernemers hierin betrekken o.a. The Young Talent Group. Het economisch krachtig laten functioneren van wonen, werken en  ondernemen. Veiligheid vergroten door bundelen van krachten (bijvoorbeeld door cursus laat je niet overvallen). Maatschappelijke betrokkenheid door investeren en samenwerken met lokale verenigingen. Collectief- en individueel belang kan elkaar versterken door één gemeenschappelijk visie.

Plus Supermarkt - Jan Verbeeten 
Plus Supermarkt zit al bijna 150 jaar, met veel passie, in de levensmiddelenhandel. Begonnen vanuit het Brabantse Vierlingsbeek als marskramer langs de deuren met koloniale waren. Vervolgens jarenlang als kruidenierswinkel in de Grotestraat in Vierlingsbeek met veel bezorgingen in de regio. Vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw zijn ze als supermarkt begonnen en met winkels uit gaan breiden naar Overloon (sinds 1977), Tegelen (sinds 1987) en Malden (sinds 2007). Lokale binding, klantvriendelijkheid en service staan bij hun hoog in het vaandel. Dienstbaar aan medewerkers en klanten. Verbinding maken met andere partijen in de samenleving is standaard. Het gebruik van streekproducten op basis van vertrouwen zoals Heldro ijs uit Ottersum. Jan Verbeeten verteld dat lokale verenigingen afhankelijk van de middenstand zijn en andersom. De sponsor moet geen donor zijn, dan wordt de gunfactor groter.

Reactie Mona Keijzer
Mona Keijzer benadrukte het belang voor het MKB om het hoofd boven water te houden. Ze realiseert zich dat dit ongemakkelijk is door de flexibiliteit in de werkgelegenheid; met name in de onderlaag van het werk en de primaire sector. Slag slaan naar digitalisering van het bedrijf is noodzakelijk, het blijkt dat veel MKB bedrijven vaak geen website hebben, hetgeen onmisbaar is in deze digitale tijd. Ook streepte ze het belang aan van het aantrekkelijk maken van ondernemers om mensen in dienst te nemen bij bedrijven tot 25 medewerkers. De opleving is nu geen redding voor de toekomst van de detailhandel in de fysieke winkels. Ze adviseert om goed te kijken naar leegstand en het centrumgebied goed af te kaderen en in te krimpen, wat op zich al een moeilijke opgave is.

Mona Keijzer vond het een geslaagde en interessante middag.  De maatschappelijke betrokkenheid van de kleine bedrijven in de gemeente Boxmeer werkt succesvol. Ze vervolgde haar bezoek elders in het Land van Cuijk.

www.cdaboxmeer.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.