28 februari 2021

BOUWEN BOUWEN BOUWEN

Wij steunen onze Brabantse Powervrouw Inge van Dijk (CDA nr.4)

BOUWEN BOUWEN BOUWEN IN ALLE DORPEN VAN DE GEMEENTE BOXMEER

Wonen is het thema bij de verkiezingen van de Tweede Kamer. Maar dat moet wel lokaal gebeuren. Niet alleen in de stad maar ook in de gemeente Boxmeer.

Jongeren moeite met het vinden van passende woningen. Wooncorporatie Mooiland bouwt niet in alle kleine kernen. Senioren zien te weinig aanbod van kleinere zorg woningen. Mensen die hun woning willen splitsen, een bedrijfsgebouw willen transformeren en of andere kansen zien, worden door regelgeving en of onwil vanuit de overheid beperkt.

Er zijn genoeg plannen, nu doorpakken!

  • Per dorp moeten kansrijke locaties in kaart worden gebracht
  • Minimaal 25% van alle nieuwbouw voor starters
  • Regelgeving moet gemakkelijker, durf keuzes te maken
  • Extra ambtelijke capaciteit om plannen te realiseren
  • Van bedrijf naar woning, splitsen en of flexibele woonvormen moet kunnen

Een transformatiefonds zou goed zijn om niet rendabele kleinschalige bouwprojecten in de dorpen toch van de grond te krijgen. Woondeals niet alleen in de stad maar kijk ook naar de ruimte en de kracht van de kleine kernen!

Bouwen aan een beter Nederland voor stad en platteland. #nudoorpakken #cda #landvancuijk #brabant #krachtvankleinekernen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.