23 oktober 2016

Geslaagd Politiek Café

Politiek Café: Huren in Land van Cuijk


Afgelopen maandag 17 oktober vond in de foyer van Riche in Boxmeer een geslaagd Politiek Café met als thema: “Huren in het Land van Cuijk” plaats. De avond, met een grote opkomst, was onder leiding van Michiel Nijdam van The Young Talent Group.

Landelijk huurbeleid

Als eerste spreker gaf Tweede Kamerlid Erik Ronnes een duidelijke uiteenzetting van de huurwetgeving en welke veranderingen er recentelijk zijn geweest en nog komen gaan.

Recente veranderingen in de woningmarkt/wetten zijn:

-aanpassingen in het hypotheekbeleid (2014),

-verandering woningwet (1 juli 2015)

-wet doorstroming huurmarkt (2016)

-passend toewijzen (jan 2016)

-verduurzaming bebouwde omgeving

-huisvesting doelgroepen (o.a. asielzoekers, statushouders)

-evaluatie verhuurdersheffing.

Andere punten waar Erik Ronnes z’n aandacht naar uitgaan zijn de startersleningen, bindende afspraken voor het middensegment en het bouwsparen.


Regionaal huurbeleid

Daarna gaven Martin Boswinkel (directeur Mooiland Vastgoed) en Elly Pansier (directeur Mooiland Wonen) een uiteenzetting over wat dit betekent voor Woningcorporatie Mooiland. Het was mooi om te zien hoe de nieuwe regelgeving zijn effecten al heeft voor deze belangrijke woningcorporatie en haar huurders in onze regio.

Stellingen

De volgende stellingen werden behandeld en het publiek kon hiermee instemmen of oneens zijn:

- De overheid heeft voldoende maatregelen genomen voor huurders; hier is een grote meerderheid het niet mee eens.

-Er zijn voldoende huurwoningen in het Land van Cuijk; reactie is dat er te weinig seniorenwoningen gebouwd zijn.

-In het Land van Cuijk moeten alleen nog maar energie-neutrale woningen gebouwd worden; de zaal is hierover verdeeld. Mooiland doet dit bij nieuwe projecten, vanaf 2018 moeten alle nieuwe woningen NOM zijn. (Een nul-op-de-meter (NOM) woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd.)
Wethouder Stevens merkt op dat momenteel 18 woningen in Boxmeer NOM gebouwd worden.

Na de pauze gingen de drie sprekers - aangevuld met wethouder Jos van den Boogaart uit Mill (bestuurlijk trekker op het gebied van wonen in het Land van Cuijk) in gesprek met de aanwezigen.

Met een dankwoord aan allen en een slotwoord van CDA-voorzitter Joke van Erck wordt deze interessante en interactieve avond besloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.