11 mei 2021

Opwaardering Maaslijn

Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapportage "Opwaardering Maaslijn" liggen ter inzage. Beschrijving van de maatregelen die worden genomen kunnen digitaal worden ingezien van 29 april tot en met 9 juni via de website www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.