14 juni 2013

Roep om meer betrokkenheid provincie Brabant Oorlogsmuseum in Overloon

De ontwikkeling voor het een WOII museum in Nijmegen wordt steeds concreter. Ondanks de kans in deze ontwikkeling voor het Oorlogsmuseum Overloon ziet het CDA ook bedreigingen. Hoe sterk is en blijft de positie van het Oorlogsmuseum in deze nieuwe ontwikkeling? Wordt het potentieel in Overloon niet te veel uitgehold? Dat was ook mede een reden om tijdens een werkbezoek van partijvoorzitter Ruth Peetoom een bezoek te brengen aan het museum in Overloon.

Tijdens de commissievergadering – waarin de hypotheek van 900.000 euro voor het oorlogsmuseum werd behandeld - bleek dat deze zorgen worden gedeeld door alle fracties in de Boxmeerse gemeenteraad. De positie die de provincie Gelderland inneemt, met name financieel, zorgt volgens de fracties voor een onevenredige verhouding tussen het museum in Overloon en de andere partijen in de nieuwe ontwikkeling.

Op aangeven van CDA fractievoorzitter Twan Stiphout is nu voorgesteld om tijdens de gemeenteraadsvergadering een gezamenlijke motie van alle fracties in te brengen om het college te verzoeken de provincie Brabant (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten) aan te spreken op de rol die zij in deze ontwikkeling inneemt. De fracties zijn van mening dat de provincie Noord-Brabant moet opkomen voor de belangen van museale voorzieningen in haar provincie. Zeker als het gaat om het tweede museum op basis van bezoekersaantallen (110.000) betreft binnen de provinciegrenzen.

De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven de komende 3 jaar € 6 miljoen extra in de Brabantse vrijetijdseconomie met als ambitie om van Brabant de meest innovatieve en gastvrije provincie van Nederland te maken. Het kan toch niet zo zijn dat zij intussen bestaande onderdelen hiervan laat “uithollen” door een andere provincie die wel fors investeert een dergelijk museum.

In de commissievergadering Bestuur werd door alle partijen een positief advies gegeven over het voorstel van het college een hypotheek te verstrekken van 900.000 euro aan het Oorlogsmuseum. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 juni zal een definitief besluit worden genomen over de hypotheek en zal ook de motie om de roep van meer betrokkenheid van de provincie Noord-Brabant worden behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.