11 maart 2018

Wederom vertraging elektrificatie Maaslijn

Op 23 februari j.l. berichtte o.a. dagblad De Gelderlander dat de elektrificatie van de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond met o.a. stations in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek, opnieuw vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging is het gevolg van stijgende kosten en een financieringstekort dat inmiddels is opgelopen tot 15 miljoen euro. Naar verwachting zullen de oude, milieuonvriendelijke dieseltreinen nu pas in 2022 i.p.v. 2020 worden vervangen door schonere elektrische exemplaren. Dit helpt onze duurzaamheidambitie niet.

Ondertussen slibben de wegen tussen Noord-Limburg en Gelderland, door het Land van Cuijk, steeds verder dicht. Willen we meer mensen verleiden de auto te laten staan en te kiezen voor trein of bus, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat ons openbaar vervoer betrouwbaar en up-to-date is. Dat betekent wat het CDA betreft niet alleen een snelle elektrificatie van de Maaslijn in combinatie met diverse andere spooraanpassingen (zoals de aanleg van zgn. ‘passeersporen’, verruiming van spoorbogen en aanpassing van overwegen) en het opknappen van stations, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van busbanen die de reistijd per bus, van Noord-Limburg via het Land van Cuijk naar Gelderland v.v., verkorten.

Vanwege deze vertraging hebben de CDA fractie van de gemeente Boxmeer en de CDA fractie van de Provinciale Staten van Noord-Brabant vragen gesteld bij respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxmeer en het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Ook wordt hierbij geïnformeerd naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende busverbindingen in de regio.

Beide fracties hopen dat de betrokken besturen op korte termijn duidelijkheid zullen geven op de gestelde vragen en mogelijk de ongerustheid kunnen wegnemen die bij de inwoners is ontstaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.