Jan Stoffelen

Raadslid

J.W.M. (Jan) Stoffelen

Raadslid

Portefeuilles / woordvoerder van:
Ruimtelijk beheer
Recreatie en toerisme
Woningbouw en Volkshuisvesting
Monumenten
Kunst en Cultuur
Grond en Pachtzaken
Mobiliteit

Adres:
Burggraaf 28
5821 BK Vierlingsbeek

Jan Stoffelen, leeftijd 68 jaar, sinds 2013 weduwnaar, vader van twee zonen en sinds 2011 gepensioneerd. Was voorheen werkzaam als projectleider bij waterschap Peel en Maasvallei. Kan veel tijd besteden aan het werk voor de gemeenteraad.

Onze inzet voor de komende periode in Vierlingsbeek en Groeningen:

·       * Luisteren naar de inwoners en er ook naar handelen.

·       * Tegengaan van vandalisme.

·       *  Uitvoering van WMO, Jeugdzorg  en dienstverlening op maat.

·       * Zuinig zijn op het bestaande verenigingsleven.

·       * Inspelen op nieuwe ontwikkelingen bij de kerk, gemeenschapshuis en sportvoorzieningen.

·       * Blijven werken aan verbetering van de verkeersveiligheid  Bijv.: streven naar een fietspad langs de       Molenweg.

·       * Voorzien in woningbehoefte voor jong en oud.

·       * Ondersteuning van initiatieven voor CPO ( Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) Het bouwen in eigen beheer door starters bevorderen, zoals dit nu al in Holthees plaatsvindt.

 

·       * Zorgen voor een goed onderhoud van de wegen en speciaal de fiets- en wandelpaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.