Peter Stevens

Wethouder

P.I.M.H. (Peter) Stevens

Wethouder / locoburgemeester

Portefeuilles:
Ruimtelijke ordening 
Economische zaken
Vergunningen
Volkshuisvesting
Recreatie en toerisme
Grondbedrijf

Adres:
Luinbeekweg 2
5827 AS Vortum-Mullem 

Woonachtig in Vortum-Mullem, gehuwd met Remke Bannink en hebben samen twee dochters en één zoon. Een bedrijfskundige en landbouwkundige opleiding genoten en medevennoot in een onderneming. Daarnaast sinds 2015 wethouder met de portefeuilles in het ruimtelijk domein zoals economie, ruimtelijke ordening en bouwen.

Sinds 2006 actief binnen het CDA omdat ik me wil inzetten en verantwoordelijkheid wil nemen voor mens en leefomgeving. Binnen het CDA heb ik daarin de plek gevonden, vanwege de visie en uitgangspunten die voor mij vanzelfsprekend zijn: gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg hebben voor de aarde. Het CDA heeft kennis en opleiding over een breed scala aan onderwerpen en bestuurlijke invloed van gemeente tot en met Europees niveau.

De komende tijd wil ik me blijven inzetten voor een gedifferentieerd aanbod van woningen voor alle doelgroepen in alle kernen, stimuleren en bevorderen van de werkgelegenheid en zorgen voor een gezond en prettig leefklimaat zodat het goed toeven is in de Gemeente Boxmeer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.