Bereikbaarheid

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk.

  • Betere afstemming bus- en treindiensten met werk- en schooltijden.
  • CDA Boxmeer wil het doortrekken van de A77 hoog op de agenda krijgen.
  • Een goede ontsluiting krijgen van en naar de Maasbroekse Blokken richting het westen.
  • Instellen van nachttrein richting Nijmegen.
  • Buurtbus inzetten waar de normale lijn diensten te wensen overlaten.
  • Elektrificatie van de maaslijn (trein van naar Nijmegen/Roermond)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.