Boxmeer

  • Kwaliteit uitvoering WMO verbeteren.
  • Ontsluiting en verbinding Boxmeer-West van en naar de Maasbroeksche Blokken.
  • CPO Projecten om jongeren aan Boxmeer te binden.
  • Jongeren leren/stimuleren om samen te werken.
  • Betrokkenheid van jongeren bij de politiek. Wat leeft er, gehoord voelen, ideeën laten genereren en specifieke wensen van jongeren.
  • Sturen op meer eenheid in nieuwbouwwijken. Huidige situatie: lappendeken van bouwstijlen door verschillende projectontwikkelaars, meer eenheid brengen en zorgen voor positieve uitstraling.
  • Recreëren aan de Maas. Onderzoek naar mogelijkheden, verhoging aantrekkelijkheid gebied, beter leefklimaat en balans milieu – recreatie.
  • Centrum ontwikkeling. Verfraaiing Rapenstraat/Veerstraat. Concentratie van winkels tussen de Basiliek en de Bock.
  • Vitalisering Weijerpark. Sociaal: breng mensen bij elkaar. Inrichting park: “hangplek” voor ouderen; speeltoestellen voor kinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.