Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. CDA Boxmeer hecht in het bijzonder waarde aan ons erfgoed zoals de Maasheggen, feesten van gemeenschappelijkheid; carnaval (Metworstrennen, carnavalsoptochten), De Vaart en de Gildes; maar ook aan ons gevarieerd pakket aan activiteiten; Daags na de Tour in Boxmeer, Outlands Open Air in Vierlingsbeek, Op de Tôffel in Vierlingsbeek, tentfeesten in Overloon en de Lindefeesten in Sambeek. Daarnaast ook aan de bouwstijl waarin we bouwen en verbouwen vooral in het centrum van Boxmeer. Ook het Oorlogsmuseum in Overloon behoort tot belangrijk cultureel erfgoed, even als het NK maasheggen vlechten in onze gemeente Boxmeer. Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om ze niet alleen feitelijk maar ook in archieven, documenten en boeken voor komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken.

  • CDA Boxmeer pleit er voor dat alle jeugd in onze gemeente kennis maakt met het Oorlogsmuseum in Overloon.

Elke gemeente moet in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren Omgevingswet een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed opnemen.

    • Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en regelgeving op lokaal niveau kritisch onder de loep te nemen. Bij het verminderen van regels is van belang dat het lokaal bestuur vertrouwen aan inwoners durft te geven, bereid is tot ‘loslaten’ en aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.