Doe mee

De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren.

Verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. Wees daarbij transparant, duidelijk en eerlijk over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden.

  • Maak een gemeentelijk participatieplan. In dat plan moet duidelijk naar voren komen op welke terreinen participatie kan plaatsvinden, op welke manier er met dorps- en wijkraden wordt gecommuniceerd, een aanspreekpunt dit ophaalt en uitzet en weer terugkoppelt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.