Duurzaamheid

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

Van onderop

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

  • We geven als gemeente het goede voorbeeld. We hebben duurzaamheid in ons aanbestedingsbeleid, kopen groene energie in en plaatsen zonnepanelen.
  • CDA Boxmeer zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam geïsoleerd worden, Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen.
  • Wij willen binnen vijf jaar alle gemeentelijke gebouwen scholen en sporthallen, verduurzamen.
  • Verbeteren voorlichting is een goed punt dat de gemeente kan oppakken. Informeer bijvoorbeeld mensen die een omgevingsvergunning aanvragen over mogelijkheden.
  • CDA Boxmeer wil voortzetting van het huidige beleid van inzameling en afvalscheiding.
  • Het CDA Boxmeer wil dat onze gemeente een energiecoöperatie gaat op zetten; al dan niet regionaal.
  • Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij (BZV) leges vrij maken om duurzaamheid te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.