Financiën en zorg

De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen op het terrein van de (jeugd)zorg en werk, met forse bezuinigingen. De opgave voor gemeenten is om zorg te leveren voor het geld dat ze daarvoor krijgt. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg.Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een zorgverzekeraar. Minima kunnen dan tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente.

Innovatie

Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om de geneeskundige en technologische vooruitgang goed te kunnen benutten, moet er geïnvesteerd worden in innovatie. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. Daarmee kan er straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd.

Eigen bijdragen

Uitgangspunt voor het CDA Boxmeer is dat de voorzieningen toegankelijk blijven voor iedereen. Het vragen van een eigen bijdrage kan dienen als ‘remgeld’ om de zorgkosten in de hand te houden, daarentegen dreigt zorgmijding als de eigen bijdragen van mensen te hoog worden. Waar mogelijk dient de gemeente Boxmeer een vangnet te creëren voor mensen met een smalle beurs, en voert ze waar mogelijk gericht beleid om de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen. Wij zouden willen pleiten voor een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdrage moet betalen en daarnaast een inkomensstaffel, zodat mensen die net boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.