Groeningen

  • Gildenhoed en Molenweg, ondanks dat hier het bouwen nog niet is afgerond toch de definitieve inrichtingen van wegen en stoepen te hand nemen.
  • De Molenweg is en blijft sowieso een gevaarlijke weg, waaraan aanpassingen ter bevordering van de verkeersveiligheid niet zouden misstaan.
  • De Zandpoort wordt nu gezien als gemeenschapshuis, maar is particulier bezit, vanuit de gemeente moet hier aandacht voor blijven. Een gemeenschapshuis is van levensbelang in een kleine kern.
  • De kermis in Groeningen wordt door eigen inwoners georganiseerd: een groeiend succes! Mede door de bijdrage die de gemeente (financieel) levert, kan de kermis georganiseerd worden. Een voorbeeld van hoe het ook kan: de eigenheid van een kleine kern wordt zo behouden en de leefbaarheid gewaarborgd en gevoed.
  • Dorpsraad is een belangrijk onderdeel in de communicatie inwoners-gemeente. Gemeente en politieke partijen moeten hier het belang van in blijven zien in de toekomst, financieel en ondersteunend (coördinator wijk- en dorpsraden).
  • Uiteraard glasvezel, ook in het buitengebied. Dit is een lopend project.
  • Groeningen zet in op energiebewust zijn en –besparing, met ondersteuning van Buurkracht. Een laagdrempelige en fijne samenwerking tussen DR en Buurkracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.