Herindeling

Het CDA hecht aan goed bestuur en gemeenten moeten voldoende slagkracht hebben. Maar herindeling van gemeenten is zeker niet de enige oplossing voor problemen die sommige gemeenten ervaren bij het uitvoeren van hun toegenomen taken. Vaak kan samenwerking tussen gemeenten een oplossing bieden voor het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Wij vinden dat herindeling in principe niet van bovenaf opgelegd zou moeten worden, maar van onderop moet komen. Inwoners moeten actief betrokken worden bij zowel de keuze voor een gemeentelijke herindeling als bij de invulling daarvan. Voor het CDA is het belangrijk dat herindelingen alleen gemeenten samenvoegen die een logische economische en culturele band met elkaar hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.